Kameralne rozmowy o kulturze w Sandomierzu

Członkowie Zarządu Klastra Lasowiackiego: Justyna Wesołowska – Prezeska Fundacja Artystyczna GA MON oraz Marek Gruchota – Dyrektor Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli opowiadali o naszej klastrowej inicjatywie podczas Kameralne rozmowy o kulturze w Sandomierzu.
Łączymy się by działać dla regionu i promować lasowiackie dziedzictwo!

Leave A Comment