“Klaster Lasowiacki – szansa na nowy model współpracy w regionie”

 
❣ Jutro czeka nas ważne wydarzenie – spotkanie wszystkich zainteresowanych inicjatywą klastra, jak i dziedzictwem lasowiackim, rozwojem regionu, dlatego serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji stacjonarnie lub online! A cykl KSIĄŻKA TYGODNIA powróci od następnej środy!
❣ Poznajcie prelegentów jutrzejszej konferencji! Osoby pełne pasji i specjalistów w swojej dziedzinie:
👉 Elżbieta Wiącek – dr nauk humanistycznych w dziedzinie nauk o sztuce. Od 2005 r. adiunkt w Instytucie Studiów Regionalnych, a obecnie w Instytucie Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka książek: Mniej uczęszczane ścieżki do raju. O filmach Jima Jarmuscha (2001), Filmowe podróże Abbasa Kiarostamiego (2004), Semiotyczna mapa Małopolski (red., 2015). W 2014 stypendystka fundacji Skalny Center, University
of Rochester USA. Zainteresowania badawcze: semiotyka kultury, kino Bliskiego Wschodu, mitologie współczesne, zagadnienia wielokulturowości i transkulturowości, postmodernizm.
👉 Elżbieta Dudek-Młynarska – od 2015 r. kierownik Muzeum Etnograficznego im. F. Kotuli Oddział Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. Ukończyła studia z zakresu etnologii
na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Podyplomowe Studium Muzeologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, Prezes Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego Oddział
w Rzeszowie. Od 2011 roku związana z Muzeum Okręgowym w Rzeszowie. Autorka artykułów, konceptualizacji i realizacji wielu projektów muzealnych. Zainteresowania badawcze związane m.in. z przemianami i reinterpretacją kultury ludowej. Inicjatorka
i koordynatorka autorskich projektów wystawienniczych i edukacyjnych na terenie województwa podkarpackiego. Autorka i współautorka artykułów oraz scenariuszy wystaw czasowych. Posiada doświadczenie w pracy badawczej (Uniwersytet Wrocławski). Od 2014 roku uczestnik zespołów projektów badawczych dotyczących przemian w obrębie kultury ludowej dla Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie oraz Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.
👉 Dorota Jamrozy – pracownik Oddziału Wielofunkcyjnego Rozwoju Wsi i Żywności Wysokiej Jakości w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie. Od 2005 roku zajmuje się promocją żywności tradycyjnej, regionalnej i lokalnej zarówno w kraju, jak i za granicą, a także wpisem na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
👉 Robert Godek – Dyrektor Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, doktor nauk humanistycznych o specjalności filozofia (2018), wcześniej m.in. nauczyciel szkół średnich i samorządowiec. Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1991) oraz studiów III stopnia w zakresie filozofii na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.
👉 Marcin Jabłoński – wiceprezes Izby Gospodarczej Eksporterów i Importerów, doradca rynkowy Funduszu Górnośląskiego S.A. na rynki Afryki i Bliskiego Wschodu, członek Rady Nadzorczej Incuvo S.A., członek Rady Inwestycyjnej Inkubatora 4.0 (przy Uniwersytecie Śląskim oraz Uniwersytecie Jana Kazimierza), a także członek Śląskiej Rady Innowacji przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Ekspert Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska. Partner Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni. Współtwórca jednego z pierwszych polskich klastrów ICT Pomerania (Gdynia 2003). Facylitator nagrodzonego przez Forbes klastra telekomunikacyjnego E-południe. Mentor w projekcie The NextSociety (ACCIO) na rzecz rozwoju klastrów w krajach MENA. Inicjator Regionalnej Platformy Eksportowej (województwo śląskie) oraz Transgranicznej Sieci Współpracy (Polska – Czechy – Słowacja).
Współautor Handbook for Cluster Optimisation (2013). Wykładowca, konsultant, trener, mentor. Biegły sądowy z zakresu innowacji i klastrów.
👉 Krzysztof Zieliński – historyk sztuki, regionalista, dziennikarz, autor szeregu książek i artykułów dotyczących dziedzictwa kulturowego Podkarpacia i obszarów Pogranicza. Jednak tematyka, z którą najczęściej się go utożsamia to kulinaria w ujęciu historycznym. Jest autorem pierwszej pracy podsumowującej dorobek historyczny kulinariów na terenie województwa – Leksykonu Podkarpackich Smaków – przygotowanego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Kontynuacją była Wielka księga tradycji kulinarnych województwa podkarpackiego zawierająca ponad 1400 lokalnych przepisów z podziałem na regiony i grupy etniczne. Rozwinięciem tego tematu jest ostatnia publikacja Podkarpackie tradycje kulinarne. Informator z przepisami (2019). Dwóch wydań doczekała się także publikacja Wieprzowina na polskich szlakach kulinarnych. Informator z przepisami (2019, 2020).
Krzysztof Zieliński to także autor przewodników kulinarno-turystycznych po regionie: Podkarpackie Smaki (edycja 2012) oraz przewodników Szlak Kulinarny Podkarpackie Smaki (edycja 2013, 2015, 2020) wydanych przez Stowarzyszenie „Pro Carpathia”. Współtwórca i animator działającego od 2013 r. Szlaku Kulinarnego Podkarpackie Smaki. Administrator stron internetowych (podkarpackiesmaki.pl., szlakpodkarpackiesmaki.pl, skarbypodkarpackie.pl) oraz kilkunastu specjalistycznych profili
i grup na Facebooku.
‼ Konferencja „Klaster Lasowiacki – szansa na nowy model współpracy w regionie”
2 grudnia 2021 / czwartek
godz. 11.00
Miejska Biblioteka Publiczna im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli
ul. ks. J. Popiełuszki 10
Stream na żywo na oficjalnym fanpage’u Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli

Leave A Comment