Szkolenie o dziedzictwie kulturowym i biznesie

„Jak sięgać po lokalne dziedzictwo kulturowe i przenosić je do biznesu” to zagadnienie, którym zajmowaliśmy się przez dwa intensywne dni podczas szkolenia, które odbyło się 26 i 27 kwietnia.

Uczestnicy zebrali się w gościnnych pomieszczeniach naszego Klastrowicza – Filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli. Szkolenie poprowadził Michał Basiński z firmy Synergia.

Spotkanie to było świetną okazją do wyznaczenia kierunków rozwoju Klastra Lasowiackiego, porozmawiania o naszej misji i celach. Efektem tych dwudniowych dyskusji będzie strategia rozwoju Klastra Lasowiackiego. Dzięki niej jeszcze lepiej będziemy wspierać przedsiębiorców i rękodzielników z naszego regionu oraz promować kulturę lasowiacką.  

Podczas szkolenia spotkaliśmy się także ze specjalistkami z Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, które zapoznały nas z założeniami swojego projektu SACHE pt. „Inteligentne akceleratory przedsiębiorczości w zakresie dziedzictwa kulturowego”. Jest on realizowany z udziałem podkarpackich i zagranicznych partnerów w ramach programu Interreg Central Europe. Więcej o tym projekcie można przeczytać tutaj: KLIK.

Szkolenie „Jak sięgać po lokalne dziedzictwo kulturowe i przenosić je do biznesu” zostało zrealizowane w ramach projektu „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014-2021.

Leave A Comment