Zaproszenie do udziału w rajdzie rowerowym

Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli zaprasza do udziału w wyprawie rowerami w głąb regionu lasowiackiego. Celem wyprawy zaplanowanej na 26 czerwca jest Ruda koło Przyszowa. Łącznie do przejechania trasy wiodącej przez lasy jest 26 km. Nazwa Ruda jest zapewne śladem zorganizowanego tu w średniowieczu hutnictwa żelaza. Barwa wody najważniejszej z lasowiackich rzek – Łęgu wyraźnie wskazuje na obecność w podłożu rudy darniowej.

O średniowiecznym hutnictwie i zameczku myśliwskim wybudowanym przez Kazimierza Wielkiego w pobliskim Przyszowie biorącym udział w rajdzie opowiedzą regionaliści. Celem rajdu jest teren piknikowy „Zajazdu nad Łęgiem”. To tu na jego uczestników czekać będzie „małe co nieco”. Aby wziąć udział w rajdzie należy zapoznać się z jego regulaminem oraz dokonać zapisu poprzez formularz Google na stronie internetowej organizatora: www.mdkstalowawola.pl KLIK. Ilość miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń.

Rajd przewidziany jest dla osób od 7 roku życia.

Leave A Comment