Projekty, projekty… Za nami szkolenie o tym, jak pozyskiwać środki na działalność Klastra

Projekty ministerialne, lokalne i międzynarodowe – jak nasz klaster mógłby w nich uczestniczyć? 18 i 19 października odbyło się szkolenie z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność klastrów. Było ono okazją do poznania nie tylko mechanizmów tworzenia i realizowania projektów, ale i wzajemnych potrzeb oraz wizji z poszczególnych sektorów naszych działalności. Członkowie klastra, a w tym: przedsiębiorcy, animatorzy, artyści, przedstawiciele samorządu, uczestniczyli w warsztatach szukając metod realizacji wspólnego celu – rozwoju regionu lasowiackiego.
Szkolenie odbyło się w stalowowolskiej Filii KUL (Budynek Instytutu Inżynierii Środowiska ul. Ofiar Katynia 8b, Stalowa Wola). Zostało zrealizowane w ramach projektu „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014-2021, realizowanego przez MDK w Stalowej Woli.

Leave A Comment