O nas

Co to jest klaster?
W muzyce to wielodźwięk… W biologii – grupy genów odpowiedzialnych za różne życiowe funkcje. W ekonomii – proces gospodarczy. My myślimy o nim jak o plastrze miodu – wiele
połączonych ze sobą komórek, które ze sobą współpracują, konkurują, wspierają się.

A wszystkie łączy jeden cel: miód. Nas łączy kultura lasowiacka – kultura dawnych mieszkańców Puszczy Sandomierskiej, ludzi prostych, otwartych, przyjaznych, z sercem na dłoni, ale też smykałką do interesów. Dlatego łączymy się, by:

  • wspólnie budować przyszłość naszego regionu i swoją własną,
  • stworzyć ciekawą ofertę turystyczną i kulturalną,
  • rozwijać własne przedsiębiorstwa.

Chcemy, by serce lasowiackie stało się rozpoznawalne w całej Polsce i oznaczało: wysoką jakość, naturalne produkty, szacunek dla historii, zgodnie z kanonem etycznym i stylem laso life, czyli życiem w zgodzie z naturą, dbałością o region i dziedzictwo kulturowe, postawą otwartą na współpracę i rozwój.
Klaster Lasowiacki skupia regionalnych przedsiębiorców, instytucje, rękodzielników, środowisko naukowe i artystyczne, a także samorządy planujące swą obecną, bądź przyszłą działalność oprzeć na dziedzictwie pozostawionym nam przez dawnych mieszkańców Puszczy Sandomierskiej.
Jesteśmy przekonani, że pełne wykorzystanie szans, jakie stwarza dziedzictwo kulturowe regionu, jest możliwe dzięki zaangażowaniu i współdziałaniu wszystkich zainteresowanych środowisk.
Bo duży może więcej…

Klaster Lasowiacki powstał w ramach projektu „Przebudowa i wykonane prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014 – 2021