Kontakt

Skontaktuj się z nami:
klasterlasowiacki@gmail.com

Adres Biura Klastra Lasowiackiego:
Miejska Biblioteka Publiczna
im. M. Wańkowicza
ul. Ks. J. Popiełuszki 10
37-450 Stalowa Wola
Biuro jest czynne w każdą środę od 10.00 do 16.00