O Lasowiakach dla nauczycieli przedszkoli

Tuż przed świętami w Tarnobrzegu odbyło się spotkanie dla nauczycieli przedszkolnych poświęcone Lasowiakom. Wzięli w nim udział także przedstawiciele Klastra lasowiackiego, którzy opowiedzieli o swojej działalności, literaturze oraz inspiracjach. 
 
27 marca w Przedszkolu nr 12 w Tarnobrzegu odbyła się konferencja pt. „Zwyczaje w rodzinie lasowiackiej”. Zorganizowało ją Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Tarnobrzegu, a skierowana była do nauczycieli przedszkolnych. Program obejmował szereg zagadnień związanych z kulturą lasowiacką i miał na celu przybliżenie nauczycielom tematyki edukacji regionalnej, podpowiedzieć im, skąd czerpać wiedzę, jak z niej korzystać i jak przekazywać ją swoim podopiecznym. Nasi Klastrowicze zostali zaproszeni do udziału w tym wydarzeniu w roli prelegentów. Renata Domka z Tarnobrzeskiego Domu Kultury przedstawiła współczesne inspiracje lasowiackim dziedzictwem oraz działalność Klastra Lasowiackiego, z kolei Renata Sendrowicz opowiedziała o lasowiackich wycinankach i rękodziele ludowym, a także o znaczeniu podtrzymywania tradycji, a Izabela Wrzosek z Miejskiego Dom Kultury w Stalowej Woli zapoznała uczestników z dobrymi praktykami edukacyjnych propagujących kulturę lasowiacką, literaturą oraz materiałami źródłowymi.
 
W spotkaniu wzięli również udział: Małgorzata Fajt, Wicedyrektor ds. Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu, która zaprezentowała narzędzia edukacyjne (m.in. grę planszową Lasowiak i teatrzyk kamishibai), a także animację z użyciem AI, Stowarzyszenie Lasowiacka Nuta wystąpiło z prezentacją lasowiackich melodii, a Małgorzata Chmielowiec, która uczyła tańców lasowiackich.
 
Dziękujemy organizatorom za zaproszenie, a uczestnikom za miłe i konstruktywne spotkanie. 
 

Leave A Comment